Overzicht van trainingen

Hier vindt u het actuele aanbod van de trainingen die Mind in Balance verzorgt.
Bij minder dan 4 deelnemers voor een training kan in overleg een aangepast programma worden aangeboden, tegen een nader te bepalen tarief.
Het niveau van de training wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers. Zo zijn alle trainingen dus geschikt van het niveau beginner tot gevorderde, afhankelijk van de behoefte. Sluit uw vraag niet helemaal aan bij het aanbod van de specifieke trainingen, dan kan Mind in Balance voor u een maatwerk oplossing aanbieden.
 
Succesvol verkopen zonder dwang
Verkopen is een vak apart. Het is heel makkelijk om een verkoopgesprek te verpesten. Fouten die vaak gemaakt worden zijn: te opdringerig worden, te afwachtend zijn, geen connectie met de klant kunnen maken, te weinig productkennis of niet in staat zijn je product onderscheidend te maken. 
Deze thema’s komen in de training uitgebeid aan bod. Je leert om klantbindende gesprekken te voeren en hoe je zonder dwang een (potentiële) klant kan beïnvloeden, zodat deze overgaat tot een aankoop van je product of dienst. Door het stellen van de juiste vragen knoop je een goed gesprek aan en leer je ook de behoeften van de klant te achterhalen. Verschillende communicatieve technieken komen aan bod en met name ook hoe je gebruik kan maken van je sterke persoonlijke eigenschappen. Verder komt aan bod hoe je een product of dienst onderscheidend maakt ten opzichte van je concurrenten. Klanten weten dan waarom ze voor jou moeten kiezen!
De training is zeer praktisch van aard, zodat alles direct toepasbaar is. De deelnemers zullen veel dynamische oefeningen doen om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Er is veel ruimte voor individuele situaties die deelnemers als lastig ervaren. Iedere deelnemer stelt een individueel leerplan op waar in de praktijk mee aan de slag kan worden gegaan. Op deze manier wordt het geleerde direct geïntegreerd in de dagelijkse praktijk.
Succes zal direct na de training merkbaar zijn!
 
Duur: 2 dagen van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van 13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Meer resultaat met Coachend leidinggeven
Als leidinggevende sta je elke dag voor nieuwe uitdagingen: Medewerkers motiveren, mensen aanspreken op ongewenst gedrag, privé problemen van je mensen bespreken, het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Om dit allemaal goed uit te kunnen voeren dien je over heel wat kennis en vaardigheden te beschikken. Vroeger werd er vaak met de harde hand aangestuurd, maar tegenwoordig lijkt dat niet meer te werken. 
Er wordt een steeds meer coachende rol van de leidinggevende gevraagd. Een misverstand is dat vaak gedacht wordt dat een coach soft is. Een coach kan soms juist heel confronterend zijn! De essentie van coachend leidinggeven is dat je leert om in de wereld van de ander te komen. Door jezelf meer te verdiepen in de ander, begin je zijn of haar gedrag beter te begrijpen. Van daaruit is het makkelijker om iemand aan te sturen. Je bindt je aan de ander, terwijl de relatie leidinggevende/medewerker toch intact blijft. Je medewerkers zullen je juist meer gaan waarderen, wat leidt tot een beter teamgevoel , gemotiveerde mensen en meer mogelijkheden tot aansturen. 
In de training zullen situaties aangehaald worden die door de deelnemers als lastig worden ervaren. Via levendige oefeningen en realistische rollenspellen zullen de deelnemers zelf gaan zoeken naar oplossingen. Technieken om te motiveren en om verschillende soorten gesprekken te voeren zullen aan bod komen. Vanuit een individueel leerplan kunnen deelnemers het geleerde direct gaan toepassen, zodat het geïntegreerd wordt in de dagelijkse praktijk. 
 
Duur: 2 dagen van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van 13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Meer bereiken met communiceren
Communicatie is een krachtig middel waardoor we onszelf kunnen uitdrukken. Helaas kan er ook een hoop fout gaan als het niet goed wordt ingezet. Iedereen heeft dagelijks wel te maken met vormen van miscommunicatie. Het kan zijn dat je elkaar gewoon niet goed begrijpt, maar nog vaker is er sprake van onwil tussen de betrokken partijen om elkaar te begrijpen. 
Dit levert veel frustraties en onderhuidse irritaties op, die de communicatie dan weer verder nadelig beïnvloeden.
In deze training leer je hoe je communicatie in kan zetten als krachtig middel om duidelijk op anderen over te komen en hoe je anderen op een positieve manier kan beïnvloeden. Verschillende krachtige en toch vaak relatief eenvoudige technieken worden geoefend, wat tijdens de training direct resultaat oplevert voor de deelnemers. Ook de rol van non-verbale communicatie komt aan bod. Zowel het leren lezen hiervan als het inzetten ervan om meer bij de ander te bereiken. Bij communicatie is het verder belangrijk om jezelf in een ander te kunnen verplaatsen. Op die manier is het makkelijker om je af te stemmen op je gesprekspartner en kom je tot meer resultaat. Vanuit de dynamische aanpak en herkenbare situaties die geoefend worden, zal het een training zijn waar iedereen veel baat bij heeft. Het geleerde kan direct worden toegepast, zodat resultaten op de werkvloer snel merkbaar zijn.
 
Duur: 2 dagen van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van 13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Optimale service- en klantgerichtheid
Het verlenen van goede service aan klanten en het onderhouden van contacten is erg belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel hoe succesvol je bent als onderneming. Zonder klanten geen inkomsten. Toch is het verwonderlijk hoe vaak er in de praktijk bot en ongeïnteresseerd met klanten wordt omgegaan. Op lange termijn kan dit een bedrijf veel klanten en dus inkomsten kosten.
Essentieel in deze training is dan ook om te leren hoe je jezelf kan verplaatsen in de wereld van de klant. Pas als je de behoeften van de klant begrijpt kun je hier veel beter op inspelen. 
Het doel is dat een klant zicht gewaardeerd en begrepen voelt. Als je dit weet te bereiken zal je merken dat klanten zich aan je binden en meer bereidheid tonen tot het afnemen van producten en diensten!
Natuurlijk kunnen klanten soms ook lastig zijn. Juist dan is het de kunst om je geduld te bewaren en om te zoeken naar mogelijkheden om toch tot een bevredigende oplossing te komen. Je krijgt praktische tips om een gesprek met een geïrriteerde klant om te buigen naar een constructief gesprek met een tevreden klant als resultaat. Enerzijds zal er dus gekeken worden naar servicegerichtheid en klantbinding en anderzijds naar het zoeken van oplossingen om met lastige klanten om te gaan. Praktijksituaties van de deelnemers zullen worden gebruik, om de training zo praktisch en realistisch mogelijk te maken. Na de training zullen de deelnemers in staat zijn om betere gesprekken te voeren met klanten, behoeften beter te peilen en lastige situaties om te buigen naar een constructief resultaat. Klanten zullen zich gewaardeerd en begrepen voelen, wat leidt tot sterkere binding en meer omzet.
 
Duur: 2 dagen van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van 13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Betere prestaties door goede Functionerings- en Beoordelingsgesprekken
Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt in veel bedrijven meer als last gezien dan als een tool om tot betere prestaties te komen. Medewerkers zien er tegenop en leidinggevenden staan vaak ook niet te trappelen om ze te voeren. 
Deze training zorgt er niet alleen voor dat leidinggevenden beter worden in het voeren van de gesprekken, maar ook dat zei het als tool kunnen gaan inzetten om medewerkers meer uit zichzelf te gaan laten halen en om de motivatie te verhogen. De gesprekken komen zo in een heel ander daglicht te staan. Juist in het aspect van ontwikkeling en motivatie zit de meerwaarde van deze gesprekken. 
Er zal theorie aan bod komen om de gesprekken technisch gezien goed te kunnen voeren. Het praktisch toepassen ervan zal het belangrijkste onderdeel van de training vormen. 
Er zijn veel valkuilen bij dit soort gesprekken en juist door het oefenen zullen die blootgelegd worden. Het resultaat zal zijn dat de deelnemers vaardig worden in het voeren van de gesprekken, dat ze er niet meer tegenop zien en dat zij het in kunnen zetten voor het ontwikkelen en motiveren van hun medewerkers. Wanneer dit in het hele bedrijf wordt toegepast, zal het uiteindelijk leiden tot betere prestaties en meer omzet!
 
Duur: 1 dag van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van 13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Beter en sneller resultaat door Time Management
In veel bedrijven gaat er een hoop tijd en energie verloren doordat er niet effectief gewerkt wordt. Dit heeft veel te maken met het niet om kunnen gaan met tijdvreters als slechte planning, onduidelijke prioriteiten, overvloed aan e-mails, lange telefoongesprekken, vragen van collega’s, tijdslurpende vergaderingen enz. Een training om te komen tot beter Time Management kan een bedrijf veel opleveren.
De training is tweeledig:
Enerzijds wordt er gekeken naar factoren die veel tijd en energie kosten. Deelnemers krijgen handige tools en tips om hun tijd en energie effectiever en efficiënter te gebruiken. Dit levert veel inzichten op en een individueel plan om in de praktijk mee aan de slag te gaan.
Anderzijds wordt er gekeken naar de rol van de persoonlijkheid in Time Management. Bepaalde eigenschappen als perfectionisme, geen ‘nee’ kunnen zeggen, afwachtend zijn of onnauwkeurigheid, kunnen iemand enorm belemmeren om effectief te werken. Op een confronterende, maar wel leuke manier krijgen de deelnemers een spiegel voorgehouden. Vanuit zelfherkenning kan nu volgens een stappenplan worden gewerkt aan het veranderen van bepaalde belemmerende gedragingen.  
Uiteindelijk zullen de deelnemers in staat zijn om te komen tot een beter Time Management en tot meer persoonlijke effectiviteit. Deze dubbele aanpak levert veel meer op dan een algemene training Time Management. Een zeer effectieve training dus met veel toepasbaar resultaat! 
 
Duur: 1 dag van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van
13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Slim onderhandelen
Onderhandelen is iets waar we dagelijks mee te maken krijgen. Of het nou gaat over een mogelijke miljoenendeal met een klant of over wat je vanavond gaat eten, je zal soortgelijke technieken in moeten zetten om te komen tot het gewenste resultaat. De meest gemaakte fouten in dit proces zijn: 
1) Terughoudendheid.
Als onderhandelaar neem je dan te weinig ruimte in en vaak neem je genoegen met een resultaat waar je niet veel beter van wordt of waar in ieder geval meer in gezeten had.
2) Opdringerigheid
Je doet hier het tegenovergestelde en neemt juist teveel ruimte in. Als je geluk hebt kan je de andere partij overdonderen en behaal je het gewenste doel, maar meestal zal de tegenpartij zich niet klein laten krijgen en wordt het hard tegen hard. Soms is het eindresultaat dan dat er geen deal is en dat levert dus 2 verliezers op.
 
Onderhandelen is een creatief proces, waarbij communicatieve vaardigheden, inzicht, tact en overtuigingskracht een grote rol spelen. In deze training leer je hoe je communicatieve technieken in kan zetten en ook wat en wanneer je iets zegt. Je leert om de ander te ‘lezen’ en hoe je non-verbale communicatie in kan zetten om je doel te bereiken. Onderhandelen is een strijd tussen twee of meer partijen, maar juist door verbinding te creëren zal je merken dat je meer bereikt dan wanneer je hard tegen hard gaat spelen. Deelnemers zullen op een speelse en dynamische manier leren om dit subtiele proces onder de knie te krijgen. Resultaten in de praktijk zullen duidelijk beter gaan worden. Er is voor iedereen persoonlijk aandacht, om te komen tot een optimale leerervaring.
 
Duur: 1 dag van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van
13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Persoonlijke groei en succes op je werk
Succesvol zijn in je werk heeft niet alleen te maken met de kennis en vaardigheden die je bezit om het werk goed uit te kunnen voeren. Je persoonlijkheid, of wie je bent, heeft ook veel invloed op het al dan niet succesvol zijn. Als je bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebt, dan ben je misschien steeds bang om fouten te maken, of je durft niks te vragen aan je collega’s. Iemand die erg opvliegerig is zal steeds confrontaties hebben met collega’s en misschien ook wel klanten op het spel zetten door ze agressief te benaderen. 
Net zoals je kan leren om auto te rijden is het ook mogelijk om ander gedrag aan te leren. Het is daarbij wel belangrijk dat je met de juiste tools en inzichten te werk gaat. Dat is precies wat je in deze training leert. Je krijgt inzicht in hoe bepaald gedrag tot ontwikkeling is gekomen en hoe je het kan veranderen. Dit gaan beseffen en ervaren geeft een gevoel van invloed op jezelf en dat biedt veel mogelijkheden tot ontwikkeling. Het is een training die op een leuke manier veel losmaakt en waar je op alle gebieden in je leven wat aan hebt. Door het op de werkvloer toe te gaan passen, zal je merken dat je tot veel productiever gedrag komt en ook je collega’s zullen hier positief op gaan reageren. De training is praktisch en dynamisch van aard. Je zal veel oefeningen doen, om zo doende te leren. Psychologie die begrijpelijk en direct praktisch toepasbaar is!
 
Duur: 1 dag van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van
13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10
 
 
Presentatie technieken
Veel mensen vinden het lastig om een presentatie te geven. Enerzijds komt dit omdat de meesten van ons het niet vaak doen, waardoor je ervaring mist. Anderzijds heeft het te maken met onvoldoende kennis en tools voor het geven van een goede presentatie. Je kan de aandacht van jezelf afleiden door een oneindige stroom aan powerpoint sheets de revue te laten passeren, maar daar los je het probleem niet mee op. 
De training gaat in op de belangrijkste zaken voor het geven van een succesvolle presentatie. Een goede voorbereiding, omgaan met podiumangst, houding en gebaren, toon en volume van de stem, opbouw van de presentatie, de boodschap kunnen overbrengen, contact maken met het publiek en de aandacht vasthouden. Veel zaken om rekening mee te houden, maar des te meer uitdaging om hieraan te werken! De training is praktisch van aard. Naast de nodige theorie zullen de deelnemers met name zelf presentaties uitvoeren. Dit biedt een sterke leerervaring voor degene die op dat moment de presentatie geeft, maar ook voor de deelnemers die toekijken. Leren van jezelf en leren van elkaar! De deelnemers en de trainer geven feedback en de ontwikkelpunten worden meegenomen naar een volgende presentatie. Na afloop van de training zullen de deelnemers in staat zijn een goede presentatie te houden met meer zelfvertrouwen en meer resultaat op alle eerder genoemde van belang zijnde punten voor een presentatie.
 
Duur: 2 dagen van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van 13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 8
 
 
Beter presteren als team
In veel organisaties wordt in teamverband gewerkt. Soms is dit tijdelijk voor een project en soms is dit meer blijvend op een afdeling. Bij goedwerkende teams kunnen de prestaties beter zijn dan wanneer individueel gewerkt wordt. Het al dan niet goed functioneren van een team is afhankelijk van meerdere factoren.
Deze training richt zich op het optimaal samenwerken en presteren in teamverband. Er zal aandacht zijn voor ieders rol in een team. Wat is karakteristiek voor iemand in een team en hoe verhoudt zich dat tot de anderen. Enerzijds wordt een analyse gemaakt van de sterke kanten van de deelnemers, om hier vervolgens optimaal gebruik van te gaan maken in het team. Anderzijds worden valkuilen aan het licht gebracht, om daar vervolgens via oefeningen en rollenspellen aan te werken. De deelnemers worden getriggerd om zichzelf zoveel mogelijk open te stellen in het belang van het team. Het doel is om met nieuwe ogen naar jezelf en naar je teamgenoten te leren kijken. Van daaruit kan er een nieuw gemotiveerd en zelf-regulerend team ontstaan. Er zullen ook oefeningen worden gedaan om een nieuw groeiend teamgevoel te versterken.
Deze training werkt krachtiger dan een training met spelletjes in de open lucht. Op zo’n dag lijkt het teamgevoel vaak even versterkt te worden, maar uiteindelijk verandert het weinig tot niks in de omgangsvormen op het werk. Deze training zorgt er wel voor dat er daadwerkelijk nieuwe omgangsvormen vanuit inzicht en ervaring ontstaan. Het resultaat zal daarom diepgaander en meer blijvend zijn.
 
Duur: 1 dag van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van
13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: Afhankelijk van teamgrootte.
 
 
Meer succes door creatief denken
Om voorop te blijven lopen in de markt is het voor elke organisatie belangrijk om met nieuwe producten en ideeën te komen. Producten en diensten moeten steeds beter afgestemd worden op de veranderende behoeften van de klant. Zeker in deze snel veranderende markt zullen de bedrijven met creatieve ideeën de concurrentie voor blijven. 
In deze training wordt uitgelegd wat creativiteit nou precies is en hoe je kan leren om dit te ontwikkelen. Het is lastiger dan het aanleren van meer algemene vaardigheden zoals autorijden of omgaan met een mobiele telefoon. Dit komt doordat je bij het ontwikkelen van creativiteit soms juist meer patronen in je denken en gedrag moet leren doorbreken en niet slecht nieuwe manieren van denken en doen aan dient te leren. Via verschillende oefeningen zullen deelnemers worden uitgedaagd om oude patronen te doorbreken. Alleen zo ontstaat er ruimte om anders en creatiever te leren denken. De deelnemers zullen tot verrassende inzichten komen en op actieve wijze tot creatieve prestaties tijdens de training komen. 
De nieuwe manier van denken kan daarna op alle gebieden van het werk worden ingezet, zodat nieuwe ideeen gegenereerd kunnen worden die uw organisatie een voorsprong in de markt zullen bezorgen. 
 
Duur: 1 dag van 9.00-17.00 en 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30 of van
13.30-17.00.
Tarief per dagdeel ongeacht aantal deelnemers: €695 (ex. BTW en ex. reiskosten a €0,35/km)
Locatie: Wordt verzorgd door de klant
Maximaal aantal deelnemers: 10